Restauratie kerk

Op deze pagina vindt u informatie over de restauratie van de Piterkerk. Wanneer u de restauratie wilt steunen met een gift, dan is dat natuurlijk heel fijn. U kunt uw gift storten op:
rekeningnummer NL22 RABO 3229 1812 63
t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Restauratiefonds.
Blijf steunen
De restauratie mag dan klaar zijn, u kunt ons blijven steunen. Zo zijn er twee predikantenborden die gerestaureerd moeten worden, maar waar geen subsidie voor verleend wordt.

Wat hield de restauratie in?
Met de aanleg van een toilet en keuken is het kerkgebouw aan de eisen van deze tijd aangepast. Dit ging ten koste van de huidige trap naar het orgel. Er is een nieuwe aangelegd vanuit de kerk. Ook de houten vloer is eruit gegaan en opgeknapt. De aanleg van een cv-installatie was onderdeel van de renovatie. Er zijn nieuwe radiatoren achter nieuwe lambrisering gekomen. Ook het gewelf kreeg een grote opknapbeurt met nieuw stuc- en verfwerk.

Financiën
De totale kosten van de verbouwing en inrichting van de kerk en de restauratie van het orgel bedroegen ruim 400.000 euro. De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie werden toegezegd, maar de kerk schoot uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. In het dorp werden onder de slogan ‘Sterk voor de Piterkerk’ diverse acties gehouden om de restauratie te financieren. Deze acties gaan ook na de oplevering van de gerestaureerde kerk door.

Facebook

Concertagenda