Over de Piterkerk

Piterkerk

De kerk is naast die in Grou, Jouswier, Wânswerd, Garyp, Twijzel en Ureterp één van de zeven Sint Pi(e)terkerken in Friesland. Lippenhuizen was in de Middeleeuwen tot 1566 katholiek. In een artikel in Frysken Nammen 8, Ljouwert 1989, blz. 90 van Gerrit Verhoeven wordt vermeld dat in een handschrift van 1879 uit het archief van Oudmunster, Utrecht in 1562 een pastoor is aangesteld voor de Sanctie Petri te Lippenhuizen. De kerk droeg in die tijd de naam van de heilige apostel Sint Petrus. Door veel kerken is deze naam in de loop der tijd ‘vernederlandst’ naar Sint Piter.


Van wie is de Piterkerk?
De Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik is eigenaar van de Piterkerk, die onder monumentenzorg valt. Dat verplicht de kerkelijke gemeente na te denken over hoe het kerkgebouw en een deel van de inventaris (bijvoorbeeld het orgel en de historische kerkbanken) behouden kunnen worden.

De kerkelijke gemeente kan de financiële lasten in de toekomst niet alleen dragen en onderzoekt daarom momenteel alternatieve vormen van beheer. De oprichting van een plaatselijke stichting die het beheer en de exploitatie van de kerk overneemt is een mogelijkheid.

Facebook

Concertagenda