Over ons

Sterk voor de Piterkerk is een initiatief van het kerkbestuur in samenwerking met een groep bewoners. Zij spannen zich in om het gebouw als bepalend dorpsgezicht voor Lippenhuizen te behouden. Want, wat is Lippenhuizen zonder kerk?

 

Activiteiten

Aan de activiteitencommissie “Sterk voor de Piterkerk” nemen leden van de kerkelijke gemeenschap en dorpsbewoners deel. De activiteitencommissie organiseert activiteiten in de kerk met als doel de exploitatie rond te krijgen en het beheer en gebruik van het kerkgebouw een breder draagvlak te geven.

Foto is van voor de restauratie in 2015.

Ontwikkelingen restauratie Piterkerk

Facebook

Archief