Restauratie december 2015

Restauratie bijna klaar

18 november 2015: vrijwilligers herstellen toegangspad

Opruimen
Wie goed heeft opgelet, heeft gezien dat de containers al zijn opgehaald. Dat betekent dat het einde van de restauratie in zicht komt. Ook de bescherming rond verschillende grafstenen is verwijderd en opgeruimd. Het toegangspad naar de kerk ligt er weer keurig netjes in, met dank aan de vrijwilligers (zie foto). Op zaterdag 28 november is een groep vrijwilligers met sop en dweil door de kerk geweest.

9 december 2015: Opbouw orgel

Orgel is terug
In de week van 1 en 7 december is het orgel weer teruggeplaatst in de orgelkast. Alle onderdelen zijn nagekeken, opgeknapt en zonodig vervangen. Daarna komt er een intoneur langs om het orgel te intoneren. Dit is: de tonen in alle registers dezelfde klankkleur geven.

Eigentijds
Wie straks eens een keer in de Piterkerk komt kijken, kan zelf zien hoe fris en eigentijds het geworden is. De meeste kerken die opgeknapt worden, gaan terug naar originele elementen/kleuren. Wij hebben voor eigentijds en multifunctioneel gekozen. De keuken en het toilet zijn geplaatst. Het zijn functionele vertrekken geworden, zodat de kerk straks voor vele doeleinden/groepen gebruikt kan worden.

9 december 2015: Interieur kerk

Nieuwe stoelen
Het Rabobank Coöperatiefonds heeft ons een bedrag toegezegd van €12.500,- voor nieuwe stapelbare stoelen en kapstok. Deze zijn besteld, maar de stoelen zijn er bij de heropening waarschijnlijk nog niet. Dit  i.v.m. feestdagen en het feit dat we géén standaard kleur bestellen.

Blijf steunen
De restauratie mag dan bijna klaar zijn, maar u kunt ons blijven steunen. Zo zijn er twee predikantenborden die gerestaureerd moeten worden, maar waar geen subsidie voor verleend wordt.

Acties blijven doorgaan
De kerk is in totaal voor 350.000 euro grondig onder handen genomen. De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie zijn toegezegd, maar de kerk schiet uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. En dat op een moment, dat er bij de kerkelijke gemeente zelf door dalende rente-inkomsten en stijgende kosten een structureel tekort van meer dan 5.000 euro op de begroting is ontstaan. De kerk hoopt het voorgeschoten bedrag voor de renovatie voor een zo groot mogelijk deel terug te krijgen met acties en renteloze leningen. De acties om geld binnen te krijgen, zullen ook na de oplevering van de gerestaureerde kerk doorgaan.

Renteloze leningen
Jan Quarré, voorzitter kerkenraad: ‘Veel mensen dragen het bestaan van de Piterkerk een warm hart toe met de aanschaf van een renteloze lening aan de Piterkerk. Hier is inmiddels een bedrag van € 4000 mee opgehaald. We hopen eind januari 2016 met de renteloze leningen het streefbedrag van € 7500 te halen. Wilt u ook een aantal renteloze leningen voor de Piterkerk aanschaffen, dan hoor ik dat graag van u. Mijn telefoonnummer is: 0516-471387.’

Wat houdt de restauratie in? Met de aanleg van een toilet en keuken is het kerkgebouw aan de eisen van deze tijd aangepast. Dit ging ten koste van de huidige trap naar het orgel. Er is een nieuwe aangelegd vanuit de kerk. Ook de houten vloer is eruit gegaan en opgeknapt. De aanleg van een cv-installatie is onderdeel van de renovatie. Er zijn nieuwe radiatoren achter nieuwe lambrisering gekomen. Ook het gewelf kreeg een grote opknapbeurt met nieuw stuc- en verfwerk.

Financiën
De totale kosten van de verbouwing en inrichting van de kerk en de restauratie van het orgel bedragen ruim 400.000 euro. De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie zijn toegezegd, maar de kerk schiet uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. In het dorp werden onder de slogan ‘Sterk voor de Piterkerk’ diverse acties gehouden om de restauratie te financieren. Deze acties zullen ook na de oplevering van de gerestaureerde kerk doorgaan.

Facebook

Archief