Restauratie juni 2015

Start restauratie
Aannemer De Jong uit Workum is begonnen met de werkzaamheden aan de kerk. De Jong heeft een bouwkeet en een afval- en opslagcontainer neergezet bij de ingang van de begraafplaats naast de Piterkerk.

Zichtbaar restauratiewerk
Binnenin de kerk is van alles gaande, maar buitenom wordt ook het een en ander gedaan. De aannemer pakt de loszittende stenen en voegen aan. De gaten waar de afvoeren van de gaskachels zaten, worden dichtgemetseld en afgewerkt. De onderste muurband wordt hersteld en plaatselijk geschilderd.

 

Gewelf
Inmiddels is het gewelf doorgeschroefd en van een frisse laag stuc voorzien. De schilder kan nu aan de slag met het schoonmaken van de verschillende ornamenten die aanwezig zijn en het gewelf sauzen. Voor deze klus staat er een steiger in de kerk, waarbij de steigerbouwers een extra etage in de kerk gecreëerd hebben. Zo gauw het schilderwerk aan het gewelf klaar is, zal de steiger afgebroken worden, zodat men met de vloer verder kan.

Keuken en toilet
De huidige trap naar het orgel is verwijderd en afgevoerd. Er komt vanuit de kerkzaal een nieuwe trap onder de kraak. Hierdoor komt rechts vanuit het voorportaal ruimte vrij voor een nieuw toilet. Aan de linkerkant komt een keukentje met een doorgeefluik naar de kerkzaal. De kerkbanken in de kerkzaal schuiven hiervoor op. De grote gaskachels zijn immers verwijderd en hierdoor kunnen de kerkbanken een stuk opschuiven. De nieuwe scheidingswanden in het voorportaal zijn al gedeeltelijk aangebracht. Hierdoor krijg je al een goed beeld hoe het gaat worden.

Nutsvoorzieningen
Voor de keuken en het toilet moeten er nog wel een waterleiding en riolering aangelegd worden. De gasmeter zit nu nog in de kerkzaal, maar zal verplaatst worden naar de meterkast. Hier gaat men binnenkort mee aan de slag.


20 mei 2015: Het gewelf wordt gestuct

Wat houdt de restauratie in?
De kerk wordt voor 350.000 euro grondig onder handen genomen. Met de aanleg van een toilet en keuken wordt het kerkgebouw aan de eisen van deze tijd aangepast. Dit gaat ten koste van de huidige trap naar het orgel. Er komt een nieuwe vanuit de kerk. Ook de houten vloer gaat eruit en wordt opgeknapt. De aanleg van een cv-installatie is onderdeel van de renovatie. Er komen radiatoren achter nieuwe wandbekleding. Ook het gewelf krijgt een grote opknapbeurt met nieuw stuc- en verfwerk.

Financiën
De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie zijn toegezegd, maar de kerk schiet uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. En dat op een moment, dat er bij de kerkelijke gemeente zelf door dalende rente-inkomsten en stijgende kosten een structureel tekort van meer dan 5.000 euro op de begroting is ontstaan. Los van het onderhoud aan het kerkgebouw. Naast de gesubsidieerde voorzieningen zijn er voorzieningen die niet in aanmerking komen voor subsidie, maar waaraan wel behoefte is. Denk aan nieuwe, stapelbare stoelen en de inrichting van de keuken en het toilet. De kerk hoopt het voorgeschoten bedrag voor de renovatie voor een zo groot mogelijk deel terug te krijgen met acties en renteloze leningen.

Vrijwilligers begonnen met leeghalen kerkinterieur
Een ploegje van zes vrijwilligers is zaterdag 25 april begonnen met leeghalen van het kerkinterieur van de Piterkerk. Zo is een deel van de lambrisering losgehaald en zijn de banken uit de kerk gehaald.

Help mee  met de restauratie van De Piterkerk!
Er is met bouwbedrijf De Jong uit Workum afgesproken dat een deel van de restauratie van de Piterkerk gedaan wordt door middel van zelfwerkzaamheid. Dit deel bestaat uit sjouwhulp, het afbreken en demonteren van interieurdelen, straat- en graafwerk, zeer beperkt schilderwerk en aan het eind van de rit het schoonmaken van de kerk.

Facebook

Archief