Restauratie januari 2015

Met de demontage van het orgel startte maandag 19 januari 2015 de grote renovatie van de Piterkerk in Lippenhuizen. De komende negen maanden wordt de kerk voor 350.000 euro grondig onder handen genomen. Orgeladviseur Theo Jellema begeleidt de opknapbeurt van het Van Dam-orgel uit 1859.

De orgelonderdelen zijn voorzichtig gedemonteerd en voor restauratie naar orgelmakers Gebr. Van Vulpen in Utrecht vervoerd. Alleen de orgelomlijsting zit er nog.

Renovatie
De kerk is aan een opknapbeurt toe. De laatste grote renovatie was eind jaren zestig. Met de aanleg van een toilet en keuken wordt het kerkgebouw aan de eisen van deze tijd aangepast. Dit gaat ten koste van de huidige trap naar het orgel. Er komt een nieuwe vanuit de kerk. Ook de houten vloer gaat eruit en wordt opgeknapt. De aanleg van een cv-installatie is onderdeel van de renovatie. De huidige lambrisering gaat eruit en er komen radiatoren achter nieuwe wandbekleding. Ook het gewelf krijgt een grote opknapbeurt met nieuw stuc- en verfwerk.

Financieel
De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie zijn toegezegd, maar de kerk schiet uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. En dat op een moment, dat er bij de kerkelijke gemeente zelf door dalende rente-inkomsten en stijgende kosten een structureel tekort van meer dan 5.000 euro op de begroting is ontstaan. Los van het onderhoud aan het kerkgebouw.

De kerk hoopt dan ook het voorgeschoten bedrag voor de renovatie voor een zo groot mogelijk deel terug te krijgen met acties en renteloze leningen. Een grote provinciale subsidie van 174.000 euro dwong het kerkbestuur in december 2014 met de renovatie te beginnen. Anders was deze subsidie niet toegekend.

Aannemer
Welke aannemer de kerk gaat renoveren, is nog onduidelijk. De verwachting is dat in maart met de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen, maar de aanbesteding loopt nog.

Steun onze acties!
De kerkelijke gemeente is niet groot. Uit diverse peilingen weten wij, dat de inwoners van Lippenhuizen trots zijn op het kerkgebouw en dit graag wil behouden, want wat is het dorp zonder de kerk als centrum voor samenkomst en als dorpsbepalend beeld? Het kerkbestuur en een groep bewoners spannen zich in om het gebouw voor Lippenhuizen te behouden.

Nu de verbouwing/restauratie is begonnen, worden er in het dorp meer acties gehouden onder de slogan ‘Sterk voor de Piterkerk’. Steun de Piterkerk door mee te doen!

Facebook

Archief