Restauratie april 2015

25 april 2015: Vrijwilligers begonnen met leeghalen kerkinterieur

Bouwkeet aannemer
Aannemer De Jong heeft inmiddels een bouwkeet en een afval- en opslagcontainer neergezet bij de ingang van de begraafplaats naast de Piterkerk ter voorbereiding op de werkzaamheden.

Aannemer De Jong voert restauratie uit
Bouw- en restauratiebedrijf De Jong uit Workum gaat het onderhouds- en restauratiewerk uitvoeren aan de Piterkerk in Lippenhuizen. Bij de aanbesteding heeft deze aannemer de gunstigste prijsaanbieding gedaan. Namens de kerkenraad Lippenhuizen-Hemrik verleende de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland begin april bouwbedrijf De Jong officieel opdracht voor de restauratie aan en het treffen van voorzieningen in de Piterkerk.

Startdatum restauratie
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de Piterkerk starten. De aannemer werkt aan een planning. De restauratie van het orgel door orgelmakers Gebr. Van Vulpen in Utrecht is in volle gang.

Wat houdt de restauratie in?
De kerk wordt voor 350.000 euro grondig onder handen genomen. Met de aanleg van een toilet en keuken wordt het kerkgebouw aan de eisen van deze tijd aangepast. Dit gaat ten koste van de huidige trap naar het orgel. Er komt een nieuwe vanuit de kerk. Ook de houten vloer gaat eruit en wordt opgeknapt. De aanleg van een cv-installatie is onderdeel van de renovatie. De huidige lambrisering gaat eruit en er komen radiatoren achter nieuwe wandbekleding. Ook het gewelf krijgt een grote opknapbeurt met nieuw stuc- en verfwerk.

Financiën
De benodigde subsidies en fondsen voor de restauratie zijn toegezegd, maar de kerk schiet uit eigen middelen een groot bedrag, 75.000 euro, voor. En dat op een moment, dat er bij de kerkelijke gemeente zelf door dalende rente-inkomsten en stijgende kosten een structureel tekort van meer dan 5.000 euro op de begroting is ontstaan. Los van het onderhoud aan het kerkgebouw. Naast de gesubsidieerde voorzieningen zijn er voorzieningen die niet in aanmerking komen voor subsidie, maar waaraan wel behoefte is. Denk aan nieuwe, stapelbare stoelen en de inrichting van de keuken en het toilet.

De kerk hoopt het voorgeschoten bedrag voor de renovatie voor een zo groot mogelijk deel terug te krijgen met acties en renteloze leningen.

Vrijwilligers gezocht om te helpen bij restauratie Piterkerk!
Er is met bouwbedrijf De Jong uit Workum afgesproken dat een deel van de restauratie van de Piterkerk gedaan wordt door middel van zelfwerkzaamheid. Dit deel bestaat uit sjouwhulp, het afbreken en demonteren van interieurdelen, straat- en graafwerk, zeer beperkt schilderwerk en aan het eind van de rit het schoonmaken van de kerk.

Iedereen die wil meehelpen door één of meer van de bovenstaande klussen uit te voeren, is van harte welkom! Je kunt je opgeven bij:
Trea Abma, j.w.abma@comveeweb.nl en tel. 0513-465451
Jan Quarré, mjquarre@kpnplanet.nl en tel. 0516-471387.

Na opgave ontvang je meer informatie.

Facebook

Archief