Sterk voor de Piterkerk is een initiatief van het kerkbestuur in samenwerking met een groep bewoners. Zij spannen zich in om het gebouw als bepalend dorpsgezicht voor Lippenhuizen te behouden. Want, wat is Lippenhuizen zonder kerk?

Activiteiten
Aan de activiteitencommissie Sterk voor de Piterkerk nemen deel leden van de kerkelijke gemeenschap en dorpsbewoners. De activiteitencommissie organiseert activiteiten in de kerk met als doel de exploitatie rond te krijgen en het beheer en gebruik van het kerkgebouw een breder draagvlak te geven.

IMG_13191

Ontwikkelingen restauratie Piterkerk