Van 6 juli t/m 31 augustus opent de Piterkerk in het kader van Tsjerkepaad iedere zaterdag de deuren van 13.30 tot 17.00

Muziek:

27 juli Compagnons consort
3 augustus:  H. v.d. Bij (orgel) en M. Veenstra (trekharmonica)